Redakcja Biuletynu

Dnia 27 listopada 2016 r. został wydany pierwszy numer Parafialnego Biuletynu pt.: „Pod płaszczem Madonny”. Tytuł nawiązuję do naszej Wniebowziętej Patronki oraz nawiązuje do otulonej płaszczem Gdańskiej Pięknej Madonny (1420 r.), która jako pośredniczka łask bierze w obronę tych, którzy się pod jej opiekę uciekają. Biuletyn jest bezpłatny wydawany w nakładzie 300/400 egzemplarzy, w którym można znaleźć między innymi krótkie felietony, wywiady i porady, wspomnienia, informacje o świętych oraz ogłoszenia duszpasterskie. Przybiera on czasami postać małego vademecum liturgiczno-teologicznego szczególnie w tzw. liturgicznych okresach uprzywilejowanych. Dzięki artykułom łatwiej jest zrozumieć i przeżyć poszczególne  wydarzenia roku kościelnego.

Zespół Redakcyjny Redakcja Biuletynu:

Redakcja i skład:  ks. Piotr Libiszewski
Dział ogłoszeń: ks. prałat. Ireneusz Bradtke
Dział historyczny: dr. Lucyna Żukowska
Dział porady zdrowotne: lek. Jerzy Karpiński
Dział teologiczny: ks. Tomasz Frymark 
Korekta edytorska: Bożena Wendt
Witryna internetowa: Wojciech Ilczyszyn

Zachęcamy do dzielenia się uwagami oraz do publikowania swoich krótkich felietonów.

Kontakt redakcyjny: sekretariat@bazylikamariacka.pl