Konserwacja okna w kaplicy Zbawiciela

KAPLICA ZBAWICIELA – konserwacja gotyckiego okna (XV w.) [2011]

Powierzchnia okna została oczyszczona, elementy stalowe zostały zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi. Powierzchnie laskowań zostały również oczyszczone i wzmocnione. Uzupełniono ubytki powierzchni, które następnie scalono kolorystycznie. Powierzchnie kamienia poddano zabiegowi hydrofobizacji. Szklenie okna zostało zdemontowane i wymienione na nowe szybki w kształcie romboidalnym.

Koszt całkowity zadania: 269.990,31 zł

Program Dziedzictwo Kulturowe

Priorytet 1 Ochrona Zabytków

Zadanie pn. Gdańsk, Bazylika Mariacka: konserwacja gotyckiego okna kaplicy

Zbawiciela (XV w.) z oszkleniem z lat 50-tych XX wieku.