Prace konserwatorskie przy Grupie Ukrzyżowania

Prace konserwatorskie przy Grupy Ukrzyżowania trwały od maja do października 2018 roku.

Dzieło wykonał około 1517 roku Mistrz Paweł. Tworzą trzy rzeźby: Marii Bolesnej, św. Jana Ewangelisty oraz Chrystusa Ukrzyżowanego. Umieszczone są belce tęczowej wysoko ponad poziomem posadzki Bazyliki. 

Ciekawostką jest, że rzeźby te mają ogromne rozmiary. Rzeźby Marii Bolesnej i św. Jana Ewangelisty mierzą odpowiednio 3,5m  i 3,6 m, rzeźba Chrystusa 4,5 m, a krzyż 8,31 m.

Renesansowy zabytek prezentuje najwyższy poziom artystyczny. Ostatnie prace konserwatorskie były wykonane po II wojnie światowej, w latach 1958 -1961. W czasie wojny Grupa została wywieziona z Bazyliki. Po wojnie zrekonstruowano belkę tęczową i  po pracach ponownie umieszczono rzeźby.  

Po 57 latach przeprowadzone zostały kolejne ważne dla zabytku prace konserwatorskie. Widoczne były znaczne zabrudzenia powierzchni, zmienione retusze i liczne ubytki złota fałszowały nadzwyczajne atuty mariackiego dzieła. Miejscowo pojawiły się również odspojenia zaprawy i ślady ataku drewnojadów.

Prace obejmowały rzeźby, krzyż, banderolę, kule oraz belkę tęczową.   Wykonano badania oraz przy rzeźbach przeprowadzono m.in. takie zabiegi, jak:  oczyszczenie, usuwanie dawnych przemalowań i retuszy, uzupełnianie ubytków, retusz złotem, impregnację, konsolidację i inne. Krzyż i belka zostały oczyszczone, usunięto wybłyszczenia i następnie wykonano impregnację krzyża i przyciemnianie belki.

W trakcie prac udało się odnaleźć brakujące do tej pory nimby (aureole), doskonale widoczne na archiwalnych zdjęciach zabytku. Podjęto decyzję, że powrócą one na oryginalne miejsce. 

W efekcie prac przede wszystkim poprawiony został stan zachowania zabytku, ale także na nowo wydobyty został wysoki kunszt dzieła, autorstwa Mistrza Pawła. 

cid_CF875581-26AC-432E-9B4F-234A044CF0F7
1c
1a
1b
1d
cid_F42CE947-CAA6-41CE-BF18-7AE9A4499D63
2d
3d
4a
4b
5a
5b
21d
23b
24b
25a
25b
26d
25d
DSC_0524
DSC_0525
DSC_0542
DSC_0532
DSC_0561
DSC_0565
IMG_4308
DSC_0572
IMG_4312
IMG_4337
IMG_4339
IMG_20181011_161515
IMG_20181011_161529
cid_0BB09608-B6CF-4730-8CEF-CEE8C3C84A9F
cid_1D1403B3-A5E7-4BEC-BEE9-E4CF2C6E96CD
cid_5FFB2C4E-F172-478A-8906-5A923F9C891F
cid_71C2193D-5318-43F6-A492-349806ABEE78
cid_8022F0C3-6694-4327-9BD0-ABEE65F9FEF2
cid_16615d17f8a918058251
cid_16615d23693e72643243
cid_A01014AA-C738-4952-9929-13B8C806D721
previous arrow
next arrow
cid_CF875581-26AC-432E-9B4F-234A044CF0F7
1c
1a
1b
1d
cid_F42CE947-CAA6-41CE-BF18-7AE9A4499D63
2d
3d
4a
4b
5a
5b
21d
23b
24b
25a
25b
26d
25d
DSC_0524
DSC_0525
DSC_0542
DSC_0532
DSC_0561
DSC_0565
IMG_4308
DSC_0572
IMG_4312
IMG_4337
IMG_4339
IMG_20181011_161515
IMG_20181011_161529
cid_0BB09608-B6CF-4730-8CEF-CEE8C3C84A9F
cid_1D1403B3-A5E7-4BEC-BEE9-E4CF2C6E96CD
cid_5FFB2C4E-F172-478A-8906-5A923F9C891F
cid_71C2193D-5318-43F6-A492-349806ABEE78
cid_8022F0C3-6694-4327-9BD0-ABEE65F9FEF2
cid_16615d17f8a918058251
cid_16615d23693e72643243
cid_A01014AA-C738-4952-9929-13B8C806D721
previous arrow
next arrow
Shadow
Program Ochrona Zabytków. Dofinansowano
ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego
oraz ze środków własnych parafii.